favorite

Rantei (KYOTO CENTURY HOTEL)

 • Halal-certified
 • Has Halal or Muslim-friendly menu.
 • Has a non-pork, non-alcoholic menu.
 • Has a vegetarian menu.
 • Uses Halal-specific utensils.
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
TEL
+81-75-351-0111
Open hours
7:00〜21:30
Language
English
WEB Site
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/english/restaurant/muslim.html
Address
680 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji Sagaru, Higashinotoindori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8216 Japan