Restaurant Condition Icon1 Restaurant Condition Icon2 Restaurant Condition Icon3 Restaurant Condition Icon4 Restaurant Condition Icon5 Restaurant Condition Icon6 Restaurant Condition Icon7 Restaurant Condition Icon8 Restaurant Condition Icon9 Restaurant Condition Icon10 Restaurant Condition Icon11 Restaurant Condition Icon12 Restaurant Condition Icon13
 Favorite

Name Rantei (KYOTO CENTURY HOTEL)
Address 680 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji Sagaru, Higashinotoindori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8216 Japan
Access
TEL +81-75-351-0111
Open hours 7:00〜21:30
Holiday
Seat 85
Language English
WEB Site https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/english/restaurant/muslim.html
google map