Name Muroran Mosque
Address 5-18-6-1F Takasago-cho, Muroran-shi, Hokkaido
TEL
WEB Site
google map