Hotel Condition Icon1 Hotel Condition Icon2 Hotel Condition Icon3 Hotel Condition Icon4 Hotel Condition Icon5 Hotel Condition Icon6 Hotel Condition Icon7 Hotel Condition Icon8 Hotel Condition Icon9 Hotel Condition Icon10
 Favorite

680 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji Sagaru, Higashinotoindori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8216 Japan

Name KYOTO CENTURY HOTEL
Address 680 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji Sagaru, Higashinotoindori, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8216 Japan
TEL +81-75-351-0111
Number of rooms 222
Language English
WEB Site https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/kyoto-centuryhotel/english/
google map

Restaurants