favorite

Unagi no Fuki (Eel Restaurant)

  • Has a non-pork, non-alcoholic menu.
  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide1
  • slide2
  • slide3

Alcohol is used for cooking.

TEL
+81-944-74-3147
Open hours
10:00~18:00
WEB Site
http://www.unaginofuuki.com
Address
108 Okinohata-machi, Yanagawa-shi, Fukuoka

Take bus from Nishitetsu Yanagawa stn, 10-min walk from Ohana-mae/Suitengu-mae bus stop